Vart vänder jag mig?

Som förälder, anhörig, syskon eller annan medmänniska kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig med sin oro, sina frågor och för att få hjälp. Här har vi listat några länkar dit du kan vända dig eller få mer information, både ”Lokalt i Umeå” och ”Nationellt i Sverige” (längst ned på sidan).

Lokalt i Umeå:

 • Föräldraföreningen mot narkotika, FMN Umeå: Vi finns för att ge hjälp, råd och stöd till dig som är anhörig, vän eller på annat sätt står nära en person som hamnat i ett substansmissbruk eller riskerar att göra det. Hos oss möter du andra föräldrar och närstående. Vi har tystnadslöfte. Hjärtligt välkommen! Kontakta oss.
 • Ingången Umeå kommuns alkohol- och drogrådgivning Ingången finns till för ungdomar 12–22 år som har tankar, funderingar eller känner oro för sig själv eller andra när det gäller alkohol, droger eller digitalt spelande. Även föräldrar och andra vuxna är välkomna att höra av sig. Ingen fråga är för stor eller för liten.
 • Alkohol- och drogmottagningen Umeå kommun och Region Västerbotten erbjuder tillsammans kostnadsfri information, rådgivning, samordning och behandling av korttidskaraktär till personer över 18 år som upplever negativa konsekvenser av alkohol, droger eller spel om pengar. Detta gäller även anhöriga och andra som möter personer i riskzonen för beroende. Möjlighet finns att delta i både enskilda samtal och i gruppverksamhet.

 • Socialtjänsten Umeå kommun – orosanmälan Kontakta socialtjänsten om du misstänker att någon far illa. En anmälan om oro, en så kallad orosanmälan, gör du för personens bästa, för att uppmärksamma om personen kan befinna sig i en situation där det behövs stöd. När du gör en anmälan tar socialtjänsten ställning till om en utredning ska inledas eller inte. Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten. Ring i så fall och beskriv oron innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan göras utan att den enskildes identitet avslöjas.

 • Drogbehandlarna Ungdomar och unga vuxna i Umeå kommun, 12–22 år, som har problem kring droger och/eller alkohol kan få stöd och behandling. Behandlingen utgår från dina behov och baseras på vad du vill ska förändras. För att få samtalsbehandling måste du ansöka om stöd hos socialtjänsten Umeå kommun.
 • Polisen Umeå Till områdespolisen i Umeå kan man höra av sig som anhörig om man vill få stöd, hjälp, guidning eller bara någon att prata med som bollplank kring hantering av eller oro kring narkotika. Man kan vara anonym om man vill.
Telefon:

Larm:

   • Ring 112

Ej brådskande, för rådgivning mm:

   1. Ring 114 14
   2. Be att få prata med ”Gruppchefen för områdespolisen i Umeå” och ange ditt ärende, exempelvis ”Orolig förälder narkotika” eller ditt ärende mer i detalj om du vill.
   3. Du kommer då att bli uppringd av områdeschefen i Umeå eller någon inom områdespolisen som anses mest lämpad att svara på de frågor som ditt ärende gäller.
E-post:
    1. Skicka in ett e-postmeddelande till: omradespolisen.lpo-umea@polisen.se
    2. Ange ditt ärende, exempelvis ”Orolig förälder narkotika” eller ditt ärende mer i detalj om du vill.
    3. Du kommer då att få svar av områdeschefen i Umeå eller bli uppringd av någon inom områdespolisen som anses mest lämpad att svara på de frågor som ditt ärende gäller.
 • Umebrå Umebrå är Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd, som arbetar med att förebygga brott och skapa trygghet.
 • Anonyma Narkomaner (NA) Umeå Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Det bästa sättet för dig som anhörig att få veta mer om Anonyma Narkomaner är att själv närvara vid ett NA-möte. De flesta NA-grupper erbjuder regelbundet möten som är öppna för vänner och familj. Slutna möten är däremot enbart tillgängliga för dem som tror sig ha problem med droger. Om ett möte är öppet eller slutet framgår av möteslistan.
 • Spelberoendegruppen Umeå Spelberoendegruppen i Umeå är del i Riksorganisationen för spelberoende och anhöriga, som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.

Nationellt i Sverige: