Vart vänder jag mig?

Som förälder, anhörig, syskon eller annan medmänniska kan det vara svårt att veta vart man kan vända sig med sina frågor eller sin oro. Nedan finns några länkar vart man kan vända sig i Umeå. Du kan givetvis vända dig till oss på FMN direkt för rådgivning och vägledning.

Vi har tystnadsplikt.  Kontakta oss.

Lokalt i Umeå finns bl.a. dessa vägar till hjälp och rådgivning

Ingången

Umeå kommuns alkohol- och drogrådgivningen finns till för ungdomar som har tankar, funderingar eller känner oro för sig själv eller andra när det gäller alkohol eller droger. Även föräldrar och andra vuxna är välkomna att höra av sig.

Alkohol- och drogmottagningen

Umeå kommun erbjuder information, samordning, stöd och behandling. Även anhöriga är välkomna att höra av sig, för samtal och rådgivning. Möjlighet finns att delta i både enskilda samtal och i anhöriggrupp.

Polisens Ungdomsenhet i Umeå

Polisens ungdomsenhet finns här för både vuxna och ungdomar. Deras mål är att det ska finnas bra och intressant information för både föräldrar och ungdomar kring de saker de möter i sitt arbete. Du är alltid välkommen att ställa frågor via deras sida.

BRÅ Umeå

UmeBRÅ är kommunens lokala brotts- och drogförebyggande råd.

 

Nationellt finns bra information på dessa sidor.

Föräldraföreningen Mot Narkotika

Drugsmart.se

Drogportalen

SIMON – Sveriges Invandrare Mot Narkotika

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Folkhälsoinstitutet