Välkommen till FMN Umeå

 

FMN i Umeå finns till för dig som är anhörig, vän eller på annat sätt står nära en person som hamnat i ett substansmissbruk.

Det är helt naturligt att man hamnar i chock när man får vetskap om situationen, tankar och frågor snurrar igång i huvudet, ofta kommer en skamfylld känsla och en känsla av att man är ensam med problemet. Det är helt naturligt att få dessa känslor i en sådan onaturlig situation.
Har du frågor och funderingar så kontakta oss för samtal och stöd. Det är lättare att få stopp på ett missbruk som är i inledningsskedet jämfört med det som pågått ett tag.
Man får oftast inte stopp på det själv, utan ta hjälp av oss som varit själva i samma situation.

Misstänker du att någon i din närhet använder narkotika, receptbelagda tabletter eller nätdroger? Är du orolig, känner du maktlöshet eller känner du dig ensam med dina frågor?

Kontakta oss: Vi är fler än du tror som sitter i samma båt!

Vår vision är att alla människor ska ha ett så bra liv efter sina förutsättningar och kunna leva i en drogfri miljö.

Vårt mål:

FMN ska erbjuda stöd, hjälp och motivera närstående att hantera relationer och situationer där drogmissbruk upptäcks eller redan finns.

FMN ska i förebyggande arbete, informera om drogernas konsekvenser till medborgarna.

FMN ska påverka samhällsfunktionerna till ett bättre närståendestöd.

FMN ska arbeta för att samhället ska ha en mänsklig syn på missbrukaren.

FMN ska kontinuerligt utvecklas parallellt med samhällsutveckling, vård och behandling samt forskning kring missbruk och de som lever i dess närhet.

Du kan ringa på vår stödtelefon 070 302 03 15. – ett samtal som kan vara viktigt för dig när du är i behov av någon att prata med.
Kontakta oss för tidsbokning för en personlig träff, 070 302 03 15.
Stödsamtalen har vi oftast på FMN:s lokal på  Skolgatan 46 Umeå.

OBS! VI HAR TYSTNADSPLIKT!

= = = Film om föräldrars situation med missbrukande barn. Ett samarbete mellan UmeBrå och FMN Umeå. = = =    Se filmen här