Välkommen till FMN Umeå

 

FMN i Umeå finns till för dig som är anhörig, vän eller på annat sätt står nära en person som hamnat i ett substansmissbruk.

När man får vetskap om att någon i sin närhet använder eller missbrukar droger är det vanligt att man hamnar i chock. Oro, frustration och maktlöshet är vanliga känslor och många frågor dyker upp. Det är helt naturligt att känna så eftersom det här är en ”onormal situation”.

Vi i FMN Umeå har många års erfarenhet och till oss kan du vända dig med dina funderingar och för att få stöd i hur du kan gå vidare. Kontakta oss så berättar vi mer om vilket stöd vi kan vara och visa på olika strategier. Ju tidigare du kommer desto bättre och större möjlighet har du som närstående att få stopp på ett missbruk, jämförelse om det pågått en längre period. Tillsammans är vi starkare så tveka inte att höra av dig.

Misstänker du att någon i din närhet använder narkotika, receptbelagda mediciner eller nätdroger? Är du orolig, känner du maktlöshet eller känner du dig ensam med dina frågor?

Kontakta oss: Vi är fler än du tror som sitter i samma båt!

Vår vision är att alla människor ska ha ett så bra liv efter sina förutsättningar och kunna leva i en drogfri miljö.

Vårt mål:

FMN ska erbjuda stöd, hjälp och motivera närstående att hantera relationer och situationer där drogmissbruk upptäcks eller redan finns.

FMN ska i förebyggande arbete, informera om drogernas konsekvenser till medborgarna.

FMN ska påverka samhällsfunktionerna till ett bättre närståendestöd.

FMN ska arbeta för att samhället ska ha en mänsklig syn på missbrukaren.

FMN ska kontinuerligt utvecklas parallellt med samhällsutveckling, vård och behandling samt forskning kring missbruk och de som lever i dess närhet.

Du kan ringa på vår stödtelefon 070 302 03 15. – ett samtal som kan vara viktigt för dig när du är i behov av någon att prata med.
Kontakta oss för tidsbokning för en personlig träff, 070 302 03 15.
Stödsamtalen har vi oftast på FMN:s lokal på  Skolgatan 46 Umeå.

OBS! VI HAR TYSTNADSPLIKT!

= = = Film om föräldrars situation med missbrukande barn. Ett samarbete mellan UmeBrå och FMN Umeå. = = =    Se filmen här