Om FMN

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbades av. Lokalföreningen i Umeå är sedan ett antal år tillbaka en aktiv förening där medlemmarna ökar från år till år.

Till FMN Umeå kan du vända dig om du känner oro för någon i din närhet som använder eller missbrukar droger. Som ett första steg kan du höra av dig till oss via telefon eller mail, vi finns också på Facebook. Därefter kan vi träffas i vår lokal för ett eller flera stödsamtal.

Vi har ett antal självhjälpsgrupper som träffas varannan vecka. Här har alla tystnadslöfte och delar med sig av sin situation och ger varandra stöd, tips och peppar varandra när det är tungt. ”Tillsammans blir vi starkare, tillsammans orkar vi vidare”.

FMN Umeå håller också i studiecirklar och anhörighelger. Om du är intresserad är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Vi berättar gärna mer om oss, så tveka inte att höra av dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

FMN:s mål:

FMN ska erbjuda stöd, hjälp och motivera närstående att hantera relationer och situationer där drogmissbruk upptäcks eller redan finns.

FMN ska i förebyggande arbete, informera om drogernas konsekvenser till medborgarna.

FMN ska påverka samhällsfunktionerna till ett bättre närståendestöd.

FMN ska arbeta för att samhället ska ha en mänsklig syn på missbrukaren.

FMN ska kontinuerligt utvecklas parallellt med samhällsutveckling, vård och behandling samt forskning kring missbruk och de som lever i dess närhet.

Vi har tystnadslöfte!