Om FMN

Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater. Vi förebygger genom information, föräldrasamverkan och kurser.

FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbades av. Lokalföreningen i Umeå är sedan ett antal år tillbaka en aktiv förening där medlemmarna ökar från år till år.

 

 

 

 

 

 

FMN:s mål:

  • FMN ska erbjuda stöd, hjälp och motivera närstående att hantera relationer och situationer där drogmissbruk upptäcks eller redan finns.
  • FMN ska i förebyggande arbete, informera om drogernas konsekvenser till medborgarna.
  • FMN ska påverka samhällsfunktionerna till ett bättre närståendestöd.
  • FMN ska arbeta för att samhället ska ha en mänsklig syn på missbrukaren.
  • FMN ska kontinuerligt utvecklas parallellt med samhällsutveckling, vård och behandling samt forskning kring missbruk och de som lever i dess närhet

FMN Umeås vision: Vår vision är att alla människor ska ha ett så bra liv efter sina förutsättningar och kunna leva i en drogfri miljö.