Länksida

 (Under uppbyggnad)
Polisen i Umeå
Tveka inte att tipsa polisen om du misstänker att någon säljer/köper/använder droger.CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.Hassela helpline
arbetar för att alla ungdomar ska känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling.

Kris, Kriminellas revansch i samhället
riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället.

Norden mot narkotika
är en politiskt och ideologiskt obunden samarbetsorganisation för nationella föräldraföreningar mot narkotika i de fem nordiska länderna.

RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling. RFHL är ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende.

RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
är en ideell organisatio. RNS arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik med inriktningar mot bland annat narkotikafri skola, trafik och arbetsplats.

Simon
är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrare, flyktingar och det svenska samhället.

Statens Institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård (LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Tullverket
är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige.