Kurs för dig som anhörig startas upp 18 sept 2023!

Om du är anhörig till någon som tar droger så kanske den här kursen är något för dig. Nu startar vi en CRAFT-kurs i våra lokaler mitt i Umeå, på måndagskvällar med start 18 sept. Det blir 10 lärorika tillfällen under hösten att i liten grupp lära sig mer om missbruk, hitta strategier och verktyg, få stöd och nå en gemenskap för den som vill.
Varmt välkommen med din anmälan senast 11 sept till:
craft@fmn-umea.se

CRAFT-kurs startas 18 sept 2023