Vårt stöd

Misstänker du att någon i din närhet använder narkotika, receptbelagda mediciner eller nätdroger? Är du orolig, känner du maktlöshet eller känner du dig ensam med dina frågor?

När man får vetskap om eller misstänker att någon i sin närhet använder eller missbrukar droger är det vanligt att man blir nedstämd eller hamnar i chock. Oro, frustration och en känsla av maktlöshet är vanliga känslor och man har ofta många frågor som man vill ha svar på. Det är helt naturligt att ha såna känslor eftersom det här är en ”onormal situation”.

Stödsamtal / Personlig träff: Till FMN Umeå kan du vända dig om du känner oro för någon i din närhet som använder eller missbrukar droger. Det kan vara en son, dotter, syster, bror, förälder eller vän som du misstänker tar någon drog/substans. Ofta är en magkänsla rätt och det kan vara skönt att prata med någon om den.

Som ett första steg kan du höra av dig till oss via telefon eller e-post, vi finns också på Facebook/Messenger. Därefter kan vi träffas i vår lokal för ett eller flera stödsamtal. Du behöver inte vara medlem för att vända dig till oss.

Som anhöriga eller före detta anhöriga har vi många års erfarenhet som vi gärna delar med oss av och ju tidigare du sätter dig in i problematiken, desto större möjlighet har du att få stopp på ett bruk eller riskbruk, innan det hinner bli ett missbruk. Hur farligt är ett piller egentligen? Är det farligt att röka lite cannabis (hasch, marijuana) eller ungefär som att ta ett glas vin? Som anhöriga ställer vi oss ofta många frågor som det kan vara svårt att finna bra svar på, samtidigt som våra ungdomar och unga vuxna gärna vill avdramatisera riskerna och det blir svårt för oss att veta hur vi ska förhålla oss. På FMN har vi inte alltid svaren, men vi kan vara ett bollplank och ett stöd samt visa på vilka verktyg och vägar som finns. Ibland slussar vi dig vidare. Det finns hjälp att få, av oss eller andra, även för den som hamnat i riskbruk/missbruk. Vi dömer ingen.

Självhjälpsgrupper: Vi har ett antal självhjälpsgrupper som träffas varannan vecka. Här har alla tystnadslöfte och delar med sig av sin situation och ger varandra stöd, tips och peppar varandra när det är tungt. ”Tillsammans blir vi starkare, tillsammans orkar vi vidare”.

Utbildning: FMN Umeå håller i studiecirklar och årligen utbildning i CRAFT – Community Reinforcement Approach and Family Training.  Socialstyrelsen om CRAFT:

”CRAFT syftar till att förbättra livskvalitet och den egna hälsan för den närstående. Ett ytterligare syfte är att den närstående ska få stöd i att uppmuntra och hjälpa personen med skadligt bruk eller beroende att bli mottaglig för och söka behandling, stärka familjerelationer och minska konsumtion av alkohol eller narkotika. Andra aspekter i CRAFT är att minska den närståendes eventuella känsla av skuld.”

Evenemang: Vi anordnar olika evenemang som t.ex. cafékvällar med inbjudna gäster och anhörighelger.

Håll utkik här på vår hemsida efter mer information om nyheter för årets planering om evenemang och utbildning.

Om du är intresserad är du varmt välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss Vi är fler än du tror som sitter i samma båt!

Vi har tystnadslöfte.